Implantat

Implantat


Et implantat er en 100 % ren titaniums skrue, som placeres i kæbeknoglen og vokser sammen med denne. Fordelen ved et implantat, er at man kan erstatte en mistet tand, uden at behandlingen har indflydelse på nabotænderne.


Et implantat bruges til enten at placere en krone ovenpå, virke som et led til en bro, eller som kugleled til en såkaldt klik protese. Implantatbehandling er en dyr løsning, men mere behagelig end fx en aftagelig protese, da et implantat sidder fast i kæbeknoglen, og føles

som en naturlig tand.


Det vil altid anbefales at få et implantat, hvis tænderne ved siden af den mistede tand, er ubehandlede, eller kun har en lille fyldning, så disse ikke får indflydelse på behandlingen.


Der er få risici forbundet med implantatbehandling. I sjældne tilfælde kan opstå midlertidig eller permanent nerveskade. Dette er hyppigst hvis behandlingen er i underkæben.

Har man parodontose, er der desuden forhøjet risiko for at udvikle betændelse rund om implantatet, hvilket kan medføre implantatet afstødes. Derfor er renhold omkring et implantat mindst ligeså vigtig, som ved det naturlige tandsæt (læs mere om dette under parodontose). Derudover er risikoen også større ved rygning.


Her på klinikken henviser implantatkirurgi til specialtandlæge, og udfører selv selve kronebehandlingen, når implantaten er isat.

TandlaegerneVadum.dk ApS                                                        Ellehammersvej 72, 9430 Vadum                                                          Tlf.: 98 27 18 18

cvr.nr. 36 90 92 85

Copyright © All Rights Reserved